Skip to content

www.AccountingOnline.vn

Tính năng vượt trội

• Hệ thống mở, dễ thiết lập để phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

• Logic, linh hoạt, dễ dàng truy xuất dữ liệu kế toán theo từng tiêu chí quản lý.

• Hệ thống chuyên nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Quốc Tế.

Đăng ký sử dụng miễn phí !

 

Lợi ích của XBS-Accounting Online

• Đơn giản, An toàn, Dễ sử dụng.

• Mọi lúc, Mọi nơi; Không cài đặt, phí duy trì.

• Tiết kiệm phí hành chính, đi lại, quản lý, đầu tư.

• Kết nối với Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm...

• Tích hợp Quản lý Nhân sự tiền lương, Quản lý Thuế...

 

Đại lý / Cộng tác viên Kế toán

• Cơ hội kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

• Chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ doanh thu.

• Được hỗ trợ tối đa kinh nghiệm kế toán tài chính chuyên nghiệp.


Đăng ký đại lý/Cộng tác viên

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ
Trang chủ
Mời tham gia hệ thống Đại lý / Cộng tác viên

Qui chế hợp tác


1. Đại lý/Cộng tác viên/ Môi giới

  • Bạn có thể giới thiệu, marketing để khách hàng sử dụng XBS AccoutingOnline, PayrollOnline, TaxOnline.
  • Bạn sẽ được hưởng hoa hồng đại lý theo doanh thu.
  • Bạn sẽ được hiển thị trên website trong danh sách đại lý của XBS Online.


2. Nhà tư vấn:

  • Bạn có thể sử dụng hệ thống XBS Online như một công cụ để thực hiện công việc tư vấn tới khách hàng.
  • Bạn sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt như một đại lý bán buôn và nhiều hỗ trợ hấp dẫn khác cho nhà tư vấn.
  • Bạn sẽ được hiển thị trong danh sách nhà tư vấn của XBS Online và có thể được chia sẻ quảng cáo trên website của XBS Online.


3. Đối tác cộng tác:

3.1.     Cộng tác với các Ngân hàng: XBS Online sẵn sàng cộng tác với các Ngân hàng tạo ra các dịch vụ gia tăng giao dịch Ngân hàng Online.

  • Cùng chia sẻ khách hàng, chia sẻ doanh thu, chia sẻ lợi ích.

3.2.     Cộng tác với các cơ sở đào tạo, hội, hiệp hội:

  • XBS Online có thể cộng tác cùng các cơ sở đào tạo, hội, hiệp hội kế toán, tài chính, thuế hình thành hệ thống đào tạo, hỗ trợ kế toán, tài chính, thuế trực tuyến.
  • Cùng chia sẻ thông tin, kiến thức phục vụ nhu cầu cộng đồng.

3.3.     Cộng tác với các cơ quan hữu quan:

  • XBS Online có khả năng kết nối tới các cơ quan chức năng tạo ra hệ thống hành chính công trực tuyến phục vụ lợi ích xã hội.

 

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo