Skip to content

www.AccountingOnline.vn

Tính năng vượt trội

• Hệ thống mở, dễ thiết lập để phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

• Logic, linh hoạt, dễ dàng truy xuất dữ liệu kế toán theo từng tiêu chí quản lý.

• Hệ thống chuyên nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Quốc Tế.

Đăng ký sử dụng miễn phí !

 

Lợi ích của XBS-Accounting Online

• Đơn giản, An toàn, Dễ sử dụng.

• Mọi lúc, Mọi nơi; Không cài đặt, phí duy trì.

• Tiết kiệm phí hành chính, đi lại, quản lý, đầu tư.

• Kết nối với Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm...

• Tích hợp Quản lý Nhân sự tiền lương, Quản lý Thuế...

 

Đại lý / Cộng tác viên Kế toán

• Cơ hội kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

• Chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ doanh thu.

• Được hỗ trợ tối đa kinh nghiệm kế toán tài chính chuyên nghiệp.


Đăng ký đại lý/Cộng tác viên

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ
Trang chủ
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1


1 > Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1 | Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.1.1 ( mới nhất)

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.1

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1

HTKK 3.1.1, Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.1.1 | HTKK 3.1.1, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.1.1 | HTKK 3.1.1, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.1.1

Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng ứng dụng, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 3.1.1 nhằm cập nhật sửa lỗi chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN đối với doanh nghiệp có thu nhập tính thuế TNDN âm.

Lưu ý:

- Chỉ doanh nghiệp có thu nhập tính thuế TNDN âm mới phải cài đặt nâng cấp ứng dụng HTKK 3.1.1 để thực hiện kê khai tờ khai quyết toán 03/TNDN. Đối với các doanh nghiệp khác vẫn có thể sử dụng phiên bản HTKK 3.1.0 để kê khai quyết toán thuế TNDN bình thường.

- Người sử dụng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.0 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.1.1. Trường hợp doanh nghiệp có thu nhập tính thuế âm thì cần xoá dữ liệu tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 đã có trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.0 và thực hiện kê khai lại tờ khai quyết toán TNDN trên ứng dụng HTKK 3.1.1.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK 3.1.1

- Huong dan cai dat va su dung phan mem HTKK 3.1.1 (định dạng .pdf)

Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản HTKK 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.1.1 và HTKK 2.5.5 trên cùng một máy tính)

- Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản HTKK 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.1.1 và htkk 2.5.5 trên cùng một máy tính)(Đã thông báo cùng phiên bản HTKK 3.0 trước đây)


2 > Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.0 | Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.1.0

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.0

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.0

HTKK 3.1.0, Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.1.0 | HTKK 3.1.0, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.1.0 | HTKK 3.1.0, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.1.0

Việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế ( HTKK 3.1.0 ) phiên bản 3.1.0:

Tiếp tục đáp ứng yêu cầu Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ và Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.0 nhằm bổ sung thêm chức năng hỗ trợ kê khai các tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, Tài nguyên và một số tờ khai thuế Giá trị gia tăng, Nhà thầu nước ngoài, Tờ khai phí, lệ phí, cụ thể như sau:

- Đối với ứng dụng HTKK 3.1.0 :

+ Nâng cấp và bổ sung tờ khai quyết toán các loại thuế Thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN), Thu nhập cá nhân (02/KK-BH, 02/KK-XS, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN), Tài nguyên (02/TAIN)

+ Bổ sung một số mẫu biểu tờ khai thuế tháng, quý thuộc các sắc thuế GTGT (03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), Nhà thầu nước ngoài (03/NTNN), Thu nhập doanh nghiệp (02/TNDN), Thu nhập cá nhân (08/KK-TNCN, 08A/KK-TNCN) và một số tờ khai phí, lệ phí.

- Đối với ứng dụng QTTNCN 3.0 : Nâng cấp các tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BH, 02/KK-XS, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được miễn giảm thuế TNCN, GTGT (theo Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội) hoặc được gia hạn nộp thuế TNDN (theo Quyết định 54/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) cần lập phụ lục miễn giảm thuế mẫu 25/MGT-TNCN, 01-7/GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hoặc bảng kê gia hạn nộp thuế TNDN theo Thông tư 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính kèm theo tờ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế theo quy định. Ứng dụng HTKK, QTTNCN chỉ hỗ trợ đính kèm file phụ lục dạng excel mà không hỗ trợ kê khai các phụ lục mã vạch.

Lưu ý:

- Về mẫu biểu: Bắt đầu từ ngày 18/1/2012, khi kê khai tờ khai quyết toán thuế có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại phiên bản 3.1.0 thay cho các phiên bản trước đây.

- Về cài đặt:

+ Đối với ứng dụng HTKK 3.1.0 : Người sử dụng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.2 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.1.0 (không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt đồng thời 2 phiên bản 3.0.2 phục vụ kê khai tờ khai thuế theo mẫu của Thông tư 28/2011/TT-BTC và phiên bản 2.5.5 phục vụ tra cứu tờ khai thuế theo mẫu ban hành trước Thông tư 28/2011/TT-BTC)

+ Đối với ứng dụng QTTNCN 3.0: Sau khi cài đặt bộ cài QTTNCN 3.0, người sử dụng thực hiện kê khai tờ khai thuế theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC và không thực hiện kê khai, tra cứu lại được các tờ khai theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 20/2010/TT-BTC.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK 3.1.0

- Huong dan cai dat va su dung phan mem HTKK 3.1.0 (định dạng .pdf)

Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản HTKK 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.1.0 và HTKK 2.5.5 trên cùng một máy tính)

- Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản HTKK 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.1.0 và htkk 2.5.5 trên cùng một máy tính)(Đã thông báo cùng phiên bản HTKK 3.0 trước đây)


3 > Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0.2 | Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.0.2

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.0.2

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0.2

HTKK 3.0.2, Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.0.2 | HTKK 3.0.2, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.0.2 | HTKK 3.0.2, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.0.2

Việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế ( HTKK 3.0.2 ) phiên bản 3.0.2:

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hỗ trợ tổ chức, cá nhân kê khai thuế theo đúng quy định, Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai mã vạch 2 chiều phiên bản HTKK 3.0.2 đáp ứng bổ sung một số yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật cụ thể như sau:

- Phân loại tính chất hoá đơn trong Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn (BC21/AC): Nâng cấp bổ sung yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc người sử dụng ứng dụng phải kê khai thông tin phân loại hoá đơn vào trường “Ghi chú” trên báo cáo bao gồm các giá trị như sau nhằm làm cho dữ liệu quản lý hoá đơn chính xác:

+ Mất, cháy, hỏng hoá đơn đầu vào

+ Mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa BC sử dụng

+ Mất, cháy, hỏng hoá đơn đã BC sử dụng

- Cải thiện tốc độ Ghi/In/Kết xuất báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC) với NNT có số lượng hoá đơn lớn

- Bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ NNT kiểm tra tính chính xác của dữ liệu khi kê khai:

+ Báo cáo hoá đơn: Hỗ trợ kiểm tra định dạng 3 ký tự cuối của mẫu số hoá đơn: bắt buộc là định dạng số trong khoảng từ 001 đến 999.

+ Tờ khai 01A/TNDN: Hỗ trợ định dạng chỉ tiêu Thuế TNDN phải nộp trong kỳ [32] không cho phép nhập số âm (trường hợp này chỉ xảy ra khi NNT vô tình nhập số âm).

Bắt đầu từ tháng 11/2011, khi kê khai báo cáo hoá đơn có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu báo cáo hoá đơn tại phiên bản HTKK 3.0.2 thay cho các phiên bản trước đây. Trường hợp NNT sử dụng 01 máy tính để kê khai các tờ khai thuế và 01 máy tính để kê khai các báo cáo hoá đơn thì NNT chỉ cần cài đặt lại phiên bản HTKK 3.0.2 cho máy tính kê khai báo cáo hoá đơn.

Lưu ý khi cài đặt: Người sử dụng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.1 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.0.2 (không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.0.1 phục vụ kê khai tờ khai thuế theo mẫu của Thông tư 28 và phiên bản 2.5.5 phục vụ tra cứu tờ khai thuế theo mẫu ban hành trước Thông tư 28)

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK 3.0.2

- Huong dan cai dat va su dung phan mem HTKK 3.0.2 (định dạng .pdf)

Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản HTKK 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.0 và HTKK 2.5.5 trên cùng một máy tính)

- Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản HTKK 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.0.2 và htkk 2.5.5 trên cùng một máy tính)(Đã thông báo cùng phiên bản HTKK 3.0 trước đây)


4> Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0.1 | Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.0.1

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.0.1

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0.1

HTKK 3.0.1, Phan mem ho tro ke khai thue HTKK 3.0.1 | HTKK 3.0.1, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.0.1 | HTKK 3.0.1, phan mem ho tro ke khai HTKK 3.0.1

Việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế ( HTKK 3.0.1 ) phiên bản 3.0.1:

Để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân kê khai thuế đúng với quy định của chính sách thuế mới ban hành, Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 3.0.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khai thuế Thu nhập cá nhân theo Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 và Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/8/2011 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội, nội dung cụ thể:

1. Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau: Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

2.Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2012: Tạm khấu trừ theo tỷ lệ 0,05% đối với các giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch (thay thế cho tỷ lệ 0,1% trước đây).

3. Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011: Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN, tạm chưa thu thuế TNCN đối với người hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN.

Ngoài ra, ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.1 đã cập nhật một số nội dung về kỹ thuật:

1. Định dạng in báo cáo sử dụng hoá đơn BC26 trên khổ giấy A4 - chỉ áp dụng cho người nộp thuế lập BC26 có mã vạch (thay cho BC26 khổ giấy A3 trong phiên bản 3.0 trước đây, do 1 số người nộp thuế phản ánh không có máy in khổ A3).

2. Tờ khai 01/GTGT: Mở rộng cột ký hiệu và số hoá đơn trên phụ lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT cho phép nhập tối đa 20 ký tự.

3. Tờ khai 03/GTGT: Mở rộng các cột số liệu trên tờ khai cho phép nhập giá trị tối đa là 16 chữ số.

4. Tờ khai thuế Tài nguyên 01/TAIN: Định dạng lại cột sản lượng cho phép nhập số thập phân với 3 chữ số sau dấu phẩy (trước đây là số thập phân với 2 chữ số sau dấu phẩy).

Bắt đầu từ kỳ tính thuế tháng 8/2011, khi kê khai và nộp tờ khai thuế Thu nhập cá nhân theo kỳ tính thuế tháng/quý có áp dụng công nghệ mã vạch, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu tờ khai TNCN tại phiên bản 3.0.1 thay cho phiên bản 3.0 trước đây. Đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế không phát sinh tờ khai thu nhập cá nhân, người nộp thuế vẫn có thể sử dụng phiên bản HTKK 3.0 để kê khai và nộp các tờ khai thuế khác cho cơ quan thuế.

Lưu ý khi cài đặt HTKK 3.0.1: Người sử dụng cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.0 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.0.1 (không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt đồng thời 2 phiên bản 3.0 và 2.5.5)

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK 3.0.1

- Huong dan cai dat va su dung phan mem HTKK 3.0 (định dạng .pdf)

Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản HTKK 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.0 và HTKK 2.5.5 trên cùng một máy tính)

- Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản HTKK 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.0 và htkk 2.5.5 trên cùng một máy tính)(Đã thông báo cùng phiên bản HTKK 3.0 trước đây)

5 > Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân QT TNCN 3.0 ( mới nhất)

Phần mềm hỗ trợ quyết toán QT TNCN 3.0 (QTTNCN 3.0)

Phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN ( QT TNCN 3.0 )

QT TNCN 3.0, Phan mem ho tro quyet toan thue TNCN 3.0 | QT TNCN 3.0, Phan mem ho tro quyet toan thue TNCN 3.0

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ QT TNCN 3.0

6 > Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân TNCN 2.4 | Phan mem dang ky ma so thue ca nhan TNCN 2.4 (mới nhất)

Phần mềm đăng ký MST cá nhân tncn 2.4
Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân 2.4
Phan mem dang ky thue tncn 2.4 - phan mem tncn 2.4

Phần mềm đăng ký MST cá nhân TNCN 2.4
Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân TNCN 2.4
Phan mem dang ky thue tncn 2.4 - phan mem tncn 2.4

7> Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân TNCN phiên bản trước

Phần mềm đăng ký MST cá nhân 2.3
Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân 2.3
Phan mem dang ky thue tncn 2.3 - phan mem tncn 2.3
(Tool_ho_tro_ke_khai)

Phần mềm đăng ký MST Cá nhân 2.2
Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân 2.2
Phan mem dang ky thue tncn 2.2 - phan mem tncn 2.2
(Tool_ho_tro_ke_khai)

8 > Phần mềm nhập Hoá đơn tồn Phần mềm QLAC | Phan mem QLAC

Phần mềm nhập Hoá đơn tồn đến 31/12/2010 - Phần mềm QLAC 2.0

Phần mềm nhập Hoá đơn tồn đến 31/12/2010 - Phần mềm QLAC 2.0, phan mem QLAC 2.0

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo