Skip to content

www.AccountingOnline.vn

Tính năng vượt trội

• Hệ thống mở, dễ thiết lập để phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

• Logic, linh hoạt, dễ dàng truy xuất dữ liệu kế toán theo từng tiêu chí quản lý.

• Hệ thống chuyên nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Quốc Tế.

Đăng ký sử dụng miễn phí !

 

Lợi ích của XBS-Accounting Online

• Đơn giản, An toàn, Dễ sử dụng.

• Mọi lúc, Mọi nơi; Không cài đặt, phí duy trì.

• Tiết kiệm phí hành chính, đi lại, quản lý, đầu tư.

• Kết nối với Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm...

• Tích hợp Quản lý Nhân sự tiền lương, Quản lý Thuế...

 

Đại lý / Cộng tác viên Kế toán

• Cơ hội kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

• Chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ doanh thu.

• Được hỗ trợ tối đa kinh nghiệm kế toán tài chính chuyên nghiệp.


Đăng ký đại lý/Cộng tác viên

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ Hướng dẫn sử dụng
Trang chủ Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng

&


I - Giao diện & cấu trúc của chương trình:
Giao dien chuong trinh

1 - Các phân hệ của chương trình.
2
- Các danh mục của chương trình. Khi chọn một phân hệ, chương trình sẽ hiển thị các danh mục trong phân hệ đó.
3 - Các khoản mục của chương trình. Khi chọn một danh mục, chương trình sẽ hiển thị các khoản mục trong danh mục đó.
4 - Không gian làm việc. Khi chọn một khoản mục, chương trình sẽ hiển thị các thao tác kế toán tại không gian này.

Hỗ trợ

Liên hệ với bộ phận khách hàng qua email.
Hãy lưu ý rằng, chúng tôi chỉ hỗ trợ bạn những thông tin có liên quan tới trang web http://www.AccountingOnline.vn

Tiền lương
Link liên kết đến chương trình Quản lý Lương trực tuyến.

Sửa đăng nhập

Thay đổi thông tin đăng nhập của bạn như Mật khẩu, câu hỏi bí mật...

Thoát
Thoát khỏi chương trình. Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyến cáo bạn nên thoát khỏi chương trình mỗi khi bạn không sử dụng đến chương trình.


II - Các bước thao tác:

1 - Đăng ký sử dụng chương trình / Đăng nhập chương trình
Bạn chỉ cần Đăng ký 1 lần để có "Tài khoản""Mật khẩu" để đăng nhập vào chương trình.

2 - Thiết lập ban đầu
Bạn cần phải thiết lập những thông tin về công ty, sổ nhật ký, hệ thống kế toán của mình.

3 - Thiết lập tài khoản ở sổ cái
Chương trình đã thiết lập sẵn các tài khoản mặc định ở sổ cái. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm các kiểu tài khoản mới, phù hợp với mô hình hoạt động của công ty.

4 - Thiết lập người phải trả/phải thu

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo