Skip to content

www.AccountingOnline.vn

Tính năng vượt trội

• Hệ thống mở, dễ thiết lập để phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

• Logic, linh hoạt, dễ dàng truy xuất dữ liệu kế toán theo từng tiêu chí quản lý.

• Hệ thống chuyên nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Quốc Tế.

Đăng ký sử dụng miễn phí !

 

Lợi ích của XBS-Accounting Online

• Đơn giản, An toàn, Dễ sử dụng.

• Mọi lúc, Mọi nơi; Không cài đặt, phí duy trì.

• Tiết kiệm phí hành chính, đi lại, quản lý, đầu tư.

• Kết nối với Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm...

• Tích hợp Quản lý Nhân sự tiền lương, Quản lý Thuế...

 

Đại lý / Cộng tác viên Kế toán

• Cơ hội kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

• Chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ doanh thu.

• Được hỗ trợ tối đa kinh nghiệm kế toán tài chính chuyên nghiệp.


Đăng ký đại lý/Cộng tác viên

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ
Trang chủ
Yêu cầu phần cứng

Để chạy những chương trình trực tuyến của chúng tôi bạn phải trang bị màn hình có độ phân dải tối thiểu (1024x768px) và đồ hoạ 256 màu.

Mỗi khi Đăng nhập vào chương trình, các giao dịch giữa máy chủ với máy tính của bạn luôn được mã hoá và bảo vệ thông qua giao thức kết nối SSL

Nếu bạn không thể truy cập được vào "Trang bảo mật" , hãy xem lại các thiết lập dưới đây. Với mỗi thiết lập, hãy thử lại bằng cách truy cập vào "Trang bảo mật" và kiểm tra nguyên nhân, và thực hiện các bước tiếp theo

1. Bật chức năng Cookies (Enable Cookies)

Internet Explore

 • Click vào Tools từ Menu chính
 • Chọn Internet Options
 • Chọn Privacy tab và dịch chuyển nút Medium High, Medium hoặc Lower
 • Click vào Apply, và OK rồi thoát

Firefox, Mozilla

 • Click vào Tools từ Menu chính
 • Chọn Options
 • Chọn Privacy
 • Click vào Cookies và thay đổi thiết lập

2. Xoá các File đệm (Delete Temporary Internet Files)

Internet Explore

 • Click vào Tools từ Menu chính, Click Internet Options, rồi Click vào General tab.
 • Ở ô Temporary Internet files, Click vào Delete Cookies. Click OK khi có ô yêu cầu xác nhận xoá.
 • Ở ô History, Click vào Clear History. Click Yes khi có yêu cầu xác nhận xoá. Click OK.

Firefox

 • Click vào Tools từ Menu chính, Click Options, và Click vào nút Privacy
 • Click vào Clear History
 • Click Clear Cookies và Clear Cache

Mozilla

 • Click vào Edit từ Menu chính, Click Preferences
 • Click vào ô Navigator
 • Click History
 • Click Clear History
 • Click vào ô Advanced
 • Click Cache
 • Click Clear Memory Cache, và Clear Disk Cache.
 • Click OK

3. Xác nhận cấu hình bảo mật (Verify that browser is configured to use SSL 2.0 and SSL 3.0.)

Internet Explore

 • Click Tools / Internet Option từ Menu chính, Click vào ô Advanced tab.
 • Trong ô Settings, kéo xuống dưới mục Security, click để chọn Use SSL 2.0 và Use SSL 3.0 (nếu chúng chưa được chọn), rồi click OK

Firefox

 • Click vào Tools từ Menu chính, click Options, và click vào Advanced.
 • Kéo xuống dưới mục Security, click để chọn Use SSL 2.0 và Use SSL 3.0 (nếu chúng chưa được chọn), rồi click OK

Mozilla

 • Click vào Edit từ Menu chính, click Preferences
 • Click vào ô Privacy & Security
 • Click SSL
 • Click để chọn Enable SSL version 2 và Enable SSL version 3 (nếu chúng chưa được chọn), rồi click OK

4. Hãy chắc chắn thời gian bạn thiết lập trên máy là chính xác (Verify that the Date and Time Settings on Your Computer Are Correct)

MS Windows

 • Click Start, and then click Control Panel.
 • Click Date, Time, Language, and Regional Options, and then click Date and Time.
 • Click the Date; Time tab. Make sure that the date and time settings are configured to use the current date and time, and then click OK.

5. Truy cập trực tiếp (Go directly to the login page)

Mở ô trình duyệt mới, nhập (hoặc sao chép) đường dẫn trực tiếp vào chương trình:

XBS-Accounting Online -  có đường dẫn  https://secure.VietnamIT.com/xbs/act


Nếu bạn vẫn gặp trục trặc trong việc truy cập vào Trang bảo mật, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo